Login
GENERALFORSAMLING

Du indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Foreningen Bisseruplejren.

Tid og sted: onsdag den 21. marts 2018 kl. 19.30 på Bisseruplejren, Gl. Strandvej 135, Bisserup.

Dagsorden:

 

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Regnskab til godkendelse eller anden foranstaltning.
  4. Indkomne forslag. 
  5. Budget og kontingent for det kommende år for foreningsmedlemmer og for enkeltmedlemmer af foreningen Bisseruplejren, som ikke er medlem af KFUM og KFUK i Danmark
  6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. På valg er: Frits- Tue- Peter
  7. Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant for 1 år
  8. Eventuelt.

Forslag der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling under dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7 må indsendes skriftligt til foreningen Bisseruplejrens formand senest 2 uger før generalforsamlingen på formand@bisseruplejren.dk

Referat fra seneste generalforsamling 27. marts 2017

Dagsorden:

1. Valg af dirigent: Jens Kristian Nielsen

2. formands beretningen

3. Regnskab til godkendelse eller anden foranstaltning.

4. Indkomne forslag.

5. Budget og kontingent for det kommende år for foreningsmedlemmer og for enkeltmedlemmer af

foreningen Bisseruplejren, som ikke er medlem af KFUM og KFUK i Danmark

6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. På valg er: Ellen, Knud, Niels Erik

7. Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant for 1 år

8. eventuelt

Referat:

2. Bestyrelsens beretning. Penge fra Dianalund KFUM & KFUK har doneret 35.000 til nye møbler.

Der er sat ny gavl op udvendig, ved Bølgely.

Borde er blevet renoveret.

Hovedrengøring i december.

Bestyrelsen er meget glad for Børge`s arbejde. Bestyrelsen giver 5.000 som ”til fredshed bonus”

Der har været ubudne gæster, intet ødelagt, kaffemaskine stjålet.

Fil fra Per Vibjerg med billeder fra lejre blev afleveret.

Ekspansionsbeholder på fyret er blevet udskiftet

3.Ellen fremlagde regnskab, se vedhæftning.

Lidt nøgletal:

Der var et overskud på 51.965,09 kr. mod 61.789,- i 2015

Der er blevet brugt 132.000 på vedligeholdelse, mod 34.000 i 2015

Regnskabet blev vedtaget.

4.ingen indkomme forslag

5.Budget fremlagt

6.Valg til bestyrelsen: På valg er: Ellen, Knud, Niels Erik, alle modtog genvalg

7. Valg af revisorer Peter Christensen og Inger Lund Andersen.

Eventuelt: Jørn reklamerede for Børnelejre på Bisserup, og delte postkort ud med reklame for lejrene.